November 2014, Bindal - Collaboration with SPOC in Bulgaria

I november 2014 var tre representanter fra foreningen SPOC i Bulgaria i Bindal for å planlegge et samarbeid med Peacepainting. Peacepainting blir invitert til å arrangere maleverksted i Bulgaria sommeren 2015. SPOC har fått tilskudd fra EU og ESF (European Social Fund, eget program under Europarådet) for å drive prosjekter i skolen og overfor media for å fremme toleranse og respekt. De skal bekjempe rasisme og fremmedfrykt. Bulgaria har de siste årene fått mange flyktninger, og har mange innvandrere.

Les mer om SPOC og prosjektet her SPOC englishog her

På bildet: Catrine Gangstø, Emilia Zgurova, Yuri Katsarov (Ph.D.) og prosjektleder Albena Dimitrova.

IMG_8324-540x360.jpg
Meetings, Norwayadmin