November 2014, Trondheim - Meeting with NGO from Greece

Oganisasjonen "We are all Citizens" i Hellas har kontaktet Peacepainting, og ønsker å starte et samarbeidsprosjekt i 2015. Catrine Gangstø har hatt møte i Trondheim i november 2014 med to representanter for Perrevia Network, som er en samling av lokale NGOer (non-government organization= ikke-statlig organisasjon) i distriktet Elassona.  

Norway, Meetingsadmin