November 2016, Herøy - Workshop with asylum seekers

Peacepainting maleverksted for afghanske ungdommer ved mottaket i Herøy. Torsdag 3. november ble det gjennomført maleverksted for beboerne ved mottaket for mindreårige og enslige asylsøkere i Herøy.

Peacepainting stod bak dette tiltaket – og samarbeidet med frivillighetssentralen og mottaket. Skolen stilte med klasserom og kantina.

Ni motiverte og hyggelige ungdommer møtte opp for å delta på verkstedet, og det ble virkelig en fin dag for oss alle med maling og tekstarbeid.  Og maleprosessen resulterte i flere sterke og symbolistiske malerier. Det kom tydelig frem at ønsket og håpet om en fredelig verden var sterkt til stede hos ungdommene. Med sin bakgrunn fra et krigsherjet hjemland, er dette lett å forstå.

Ungdommene kunne velge om de ville beholde maleriet sitt, eller stille det til disposisjon for utstillinger i det offentlige rom. Alle ønsket at bildene skulle tas hånd om av Peacepainting, og etter hvert vises frem for flere.

Catrine Gangstø kom fra Terråk og innledet til verkstedet. Vi hadde også besøk av Helen Dearnley, billedkunstner fra England, som er på Helgeland for å lære om Peacepainting-metoden, for å bringe den videre til lokalsamfunn i England.

Jelena ordnet som alltid med praktiske forhold og lagde lunsj for alle.

Peacepainting er et internasjonalt kunst- og fredsprosjekt for barn og ungdom. Selve workshopen handler om å uttrykke seg intuitivt gjennom maling og tekstarbeid. Arbreidet blir synlig for verden via utstillinger(lokalt – nasjonalt – internasjonalt).  Målet er fred og likeverd mellom folk og nasjoner.

20161103_111734-e1480943895511-540x960.jpg
20161103_112244-e1480943917324-540x960.jpg
20161103_145227-e1480943941431-540x960.jpg

Tekst og bilder Tone Toft

20161103_084857-540x304.jpg
20161103_123105-e1480943718998-540x960.jpg
20161103_140242-e1480943742901-540x960.jpg
20161103_145031-540x304.jpg
Norway, Workshopsadmin