March 2017, Croatia - “Plan Your Life” Exchange

1. – 27. mars 2017 reiser 6 ungdommer og en reiseleder fra Sør-Helgeland til Stari Grad på øya Hvar i Kroatia for å delta på prosjektet «Plan your life».

«Plan your life» er et Erasmus+ EU prosjekt der ungdom fra 5 land møtes for workshops, diskusjon, samarbeid og læring med personlig utvikling, planlegging og hvordan identifisere og gripe muligheter i nærmiljøet som tema. De involverte landene i prosjektet er Norge, Litauen, Romania, Slovenia og Kroatia. Ungdommene møtes i Kroatia 18.-26. mars 2017. Etter hjemkomst skal det holdes workshops lokalt, og resultatene rapporteres tilbake til Erasmus+. Fem av ungdommene som reiser er fra Bindal og en er fra Sømna.

Erasmus+ er verdens største utdanningsprogram. Programmet samler EUs tidligere programmer innen utdanning, ungdom og idrett til ett integrert program. Erasmus+ gjelder for perioden 2014-2020 og bygger blant annet på strategien Europa 2020. Norge deltar som programland i Erasmus+ på lik linje med EUs medlemsland. Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) er nasjonalt kontor for utdannings- og idrettsfeltet, mens Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Aktiv Ungdom) er nasjonalt kontor for ungdomsdelen av programmet. Narvik-senteret er norsk bindeledd til dette EU prosjektet, og organisasjonen Peacepainting er det lokale bindeleddet på Sør-Helgeland.

Stari Grad er en av Europas eldste byer (grunnlagt i år 384 f.kr., eldste by i Kroatia) og har ca 2700 innbyggere.  Byen er det historiske hjertet på øya Hvar.  I det milde middelhavsklimaet dyrkes vin og oliven og det krystallklare Adriaterhavet gir rik tilgang på sjømat.

Erasmus.jpg
Starigrad.jpg
Meetings, Croatia, Workshopsadmin