March 2015, Dolna Banya and Sofia

Peacepainting i Bulgaria Det er satt i gang et prosjekt i samarbeid med et barnehjem for rombarn og en stiftelse i Bulgaria som heter «Avocado». Det skal lages et fond for høyere utdanning til barna. Etter fylte 18 år, er de ikke lenger under beskyttelse av regjeringen i landet og de må flytte fra barnehjemmet. De fleste ender opp i elendighet med tigging, stjeling, narkotika og prostitusjon. Det som måtte være av trygghet og selvtillit etter årene på barnehjemmet, får etter hvert liten eller ingen næring …

Målet med fondet er å gjøre det tilgjengelig for en utdanning innen kunst - ikke bare maling men også musikk og andre kunststudier. Å finne en vei i livet gjennom kunst, er i samsvar med forståelse. Fordi det gir oss kontakt med følelsene, og ekte forståelse er avhengig av denne kontakten. Mekanismene i hjernen ser ut til å være konstruert slik. Kunst vil da bli et godt virkemiddel for å kunne ta i bruk mulighetene til et helhetlig liv hvor egenomsorg og empati er likestilt, eller sagt på en annen måte: to sider av samme sak. Kunstnere fra Nordland var med på den første hendelsen. Espen Tversland fra Brønnøysund, Anne-Britt Ravnå fra Mosjøen, Lill-Anita O. Svendsen fra Leknes, Bård Vatnan fra Korgen, Randi Størseth fra Trondheim, i tillegg til Catrine Gangstø og to barn fra Bindal – i alt 8 stk.

Dette ble finansiert gjennom EØS-midler og administrert av stiftelsen «Avocado». Den er forholdsvis nystartet og drives av unge mennesker som er ansatt i gass-industrien, men som føler en gnagende uro over den stadig økende forskjell i levestandard for ulike grupper. Dette er en tendens vi har lagt merke til i mange land - stadig flere unge mennesker ønsker å jobbe i bedrifter som tar et betydelig samfunnsansvar, eller de har handlekraft til å starte egne foretak ved siden av den godt betalte jobben slik som er eksempel med «Avocado»

Vi hadde en uforglemmelig uke i Dolna Banya med ekte, originale og ikke minst uventede ingredienser hvor masse humor og masse alvor fikk plass.! Vi er svært glade for at Peacepainting kunne være med å utløse offentlige midler til dette meget interessante tiltaket.

Vi ønsker «Avocado» lykke til!

 

Peacepainting held workshops for Romani children in Bulgaria in cooperation with the non-profit foundation AVOCADO. The foundation AVOCADO is a non-profit NGO based in Sofia, Bulgaria and aims to develop society by enhancing local communities.

See pictures on Facebook

The project "Inclusion of vulnerable groups through the integration of young people in the arts" was implemented with financial support from the EU program for NGO BULGARIA, and was realized on the 24th -29th of March 2015. More information about the program can be found here: www.eeagrants.org and www.ngogrants.bg

Upon completion of the project, where 8 guests from Norway and 8 representatives from Bulgaria participated, a painting workshop was conducted with children from the orphanage "Home for Children Without Parents K. Liapcheva" in Dolna Banya.

The project was aimed to provide awareness of social problems and offer development opportunities for youth. Vulnerable children were also given the opportunity to develop their potential and gain new horizons for development through the integration of art.

News, Bulgariaadmin