September 2016 - Support from Helgeland Sparebank, Gavestiftelsen

Peacepainting takker Helgeland Sparebanks Gavestiftelse for en fin gave nå i høst. De gir nå Peacepainting kr 200.000,- i støtte til stiftelsens forretningsmessige virksomhet, fordelt over 2016 og 2017. Her er brevet fra banken:

STØTTE TIL FORRETNINGSMESSIG GRUNNFINANSIERING Helgeland Sparebanks Gavestiftelse bekrefter vårt muntlige tilsagn om støtte på kr. 200.000,- til grunnfinansiering av stiftelsens forretningsmessige virksomhet. Gavestiftelsens styre har tro på virksomhetsideen til stiftelsen Peacepainting og er imponert over stiftelsens evne til å formidle denne ideen ut til samfunnsaktører som kan gi Peacepainting muligheten til å realisere sin virksomhetside i stor skala. Vårt økonomiske bidrag vil forhåpentligvis gi Peacepainting arbeidsro og mulighet til å bygge en økonomi som kan skape en levedyktig framtid for stiftelsen. (...) Vi ønsker dere lykke til med å videreutvikle forretningsideen til Peacepainting.

Vennlig hilsen HELGELAND SPAREBANKS GAVESTIFTELSE

Norway, Newsadmin