February 2015, Brønnøysund - Meeting with Brønnøy Kulturskole

IMG_9112-540x360.jpg

Catrine Gangstø hadde mandag 16. februar møte med Brønnøy kulturskole, ved rektor Hans Kristian Edvardsen, og kunstnerne Inger Hilde Nyrud og Camilla Orvik.Fra venstre: Inger Hilde Nyrud, Camilla Orvik, Catrine Gangstø og Hans Kristian Edvardsen. Foto: Jens Christian Berg.

På møtet signaliserte Brønnøy kulturskole stor interesse for å samarbeide tettere med Peacepainting. Nyrud og Orvik vil framover delta på malerverksteder på Helgeland, og i prosjekter i utlandet. Samarbeidet med Brønnøy kulturskole vil være et godt utgangspunkt for å arbeide tettere med alle kulturskolene på Helgeland. Det ligger også til rette for at Peacepainting kan komme inn som en aktivitet i den kulturelle skolesekken i de fleste kommuner, på litt forskjellige trinn, tilpasset hver kommunes ønsker.

Meetings, Norwayadmin