October 2015, Vilnius - Møte i Litauen

Peacepainting deltar i et prosjekt med tittel: "Intercultural awareness through experiential and reflective learning in the context of immigrants integration"   http://www.nordplusonline.org/Projects2/Project-database 14.- 16.oktober ble første arbeidsmøte avholdt  i Vilnius, og Catrine Gangstø og Tone Toft fra Peacepainting deltok.

NORDPLUS er Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiske utdannings-fellesskapet.

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland.   

Litauen 2015

Litauen 2015

Meetings, Lithuaniaadmin