May 2017, Oslo - Workshop with Caritas

IMG_1571-e1498332210654-540x405.jpg
IMG_1567-540x405.jpg
IMG_1566-540x405.jpg

Den 13. mai gjennomførte Peacepainting verksted og seminar for frivillige i Caritas med tilknytning til temaet integrering i Norge.

Dette foregikk i lokalene til Caritas i Oslo. Flyktningerådgiver ved innenlandsavdelingen, Kristin Tynes Vågen, og de 12 andre deltagerne, er glade for å få opplæring i kreative måter å jobbe med integrering på.

Peacepainting har vært med på å lage et idéhefte i samarbeid med tre andre NGO: Social-educational initiatives centre PLUS i Litauen, Shelter Safe House i Latvia og Hakunila International organization i Finland.

Heftet er framkommet ved hjelp av NORPLUS adult midler og inneholder mange ulike aktiviteter som er prøvd ut og valgt i samarbeid med de nevnte organisasjonene. Dette vil nå bli en del av idématerialet til Caritas som driver et godt og aktivt integreringsarbeid i Norge.

NORDPLUS er Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiske utdannings-fellesskapet.

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

90400_nordpl_logo_2.jpg
Norway, Workshopsadmin