Kåre Willoch

Kjære Catrine Gangstø. Her kommer en altfor sen, men likevel hjertelig takk for et hyggelig brev fra deg, og i høyeste grad for heftet "Alt forandrer seg hele tiden". Jeg er imponert over alt du har fått til, og tror at bruk og utvikling av barns kunstneriske talenter er viktig både for vedkommende barn selv, og for alle som får se resultatene av deres bestrebelser. Vi må jo både håpe og tro at slikt arbeid også kan medvirke til forståelse på tvers av politiske, religiøse og andre kulturelle grenser.

Med mine beste ønsker for innsatsen, og

Vennlig hilsen

Kåre Willoch

220px-Kåre_Willoch_Official_Portrait

220px-Kåre_Willoch_Official_Portrait

News, Norwayadmin