Utstilling i Vassås kirke - juni 2009

Geirr Lystrup hadde sangstund med alle 7-åringene i Bindal kommune på Bindalseidet skole. De opptrådte på utstillingsåpningen. "Kjære Catrine, her er noen linjer om bilder og håp:

Ved to anledninger har jeg vært så heldig å få oppleve barnemalerier i møte med publikum. Den første gangen i Vassås kirke i Bindal, der veggene hele kirka rundt var dekket av spennende motiver seriøst innrammet og med tankevekkende titler. Å oppleve barns tanker i samtida komme til uttrykk gjennom bilder var både tankevekkende og håpefullt. Temaer som vennskap, angst, krig og fred var fremtredende. Spesielt spennende var det å se at temaene er universelle og lever like sterkt innenfor ulike etniske og religiøse grupper. Den andre gangen jeg fikk oppleve bildene var på utstillingen i Forsvarsdepartementet i Oslo. Ved begge anledningene hadde jeg gleden av å synge sammen med barnekor. Å oppleve barn komme til orde med sine egne følelser gjennom sang og bilder gjør sterkt inntrykk, særlig tankevekkende innenfor institusjoner som Kirke og Forsvarsdepartement. Jeg håper at dette barneprosjektet vil nå langt og nå nye publikum, også med samarbeid mellom barn fra ulike nasjoner.

Geirr Lystrup"

IMG_5940

IMG_5940

Exhibitions, News, Norwayadmin