Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland - januar 2014

Biblioteket i Proszowice, nær Krakow, har fått en betydelig støtte til samarbeid med Peacepainting. Dette skal i første omgang gå over 2 år; fram til april 2016 og innebærer et interessant samarbeid.

admin