Tunisia

English:

From one of the many exhibitions which paintings from this project are represented in – e.g. the Ministry of Defence, Ministry of Foreign Affairs, Bindal town hall, Matkroken Bartnes eftf in Bogen, Berg School in Sømna, Vega municipality, Nordland county municipality, Naryan-Mar Upper Secondary School in Economics and Agriculture, School 2010 in Moscow, Morangbong Comprehensive School in North Korea and at airports in Norway.

The aim with such a spread is to show the idea of the project. Such examples of exhibition places apply to all the Peacepainting projects.

May 2011
Artists from Éspace des Arts, who work within the same context as us, came to Bindal to progress cooperation. They had with them an exhibition which was first shown at the Bindal town hall and then at the school in connection with 17 May. Everything was made by children and youths in Tunisia after the revolution in January 2011.

December 2011
A group of 17 visited Éspace des Arts in Sfax. Good relations were made here also – solidarity through the wordless language is difficult to describe. Three paintings: one from Russia, one from Norway and one from Tunisia shall be handed over to the newly-elected president. The Norwegian Consulate is helpful with this.

December 2013
Representatives from the local government administration in Bindal and youth from Bindal together with artists from Herøy visited Tunisia to strengthen the good cooperation we have had for some years now. New events took place and the network was extended to more bodies in Tunisia. We proceed with the exchange of traditional wooden boat building traditions. The boat is a good symbol in Peacepainting work and a natural theme in relation to Peacepainting’s home: Bindal is first and foremost known for the beautiful four-oared boat, the ‘Bindalsfæringen’. It has been built in the same style for thousands of years. The Kerkennah Islands in Tunisia have a similar history.

Norsk:

Fra en av de mange utstillingene som maleri fra dette prosjektet er representert i – f.eks. Forsvarsdepartementet, Utenriksdepartementet, Bindal rådhus, Matkroken Bartnes eftf i Bogen, Berg skole Sømna, Vega kommune, Nordland fylkeskommune, Naryan Mar videregående skole i økonomi og landbruk,Skole 2010 i Moskva Morangbong ungdomsskole i Nord-Korea og på flyplasser i Norge.
Vi vil med en slik spredning vise til ideen for prosjektet. Slike eksempel på utstillingssteder gjelder alle prosjektene til Peacepainting.

Mai 2011
Kunstnere fra Éspace des Arts, som jobber innenfor samme kontekst som oss, kom til Bindal for utvikling av samarbeid. De hadde med en utstilling som først ble vist på Bindal rådhuset, deretter på skolen i forbindelse med 17. mai. Alt var laget av barn og ungdom i Tunisia etter revolusjonen i januar 2011. Sammen gjennomførte vi workshops med elever på Terråk barneskole.

Desember 2011
En gruppe på 17 stykker besøkte Éspace des Arts i Sfax. Gode relasjoner ble skapt også her – samhørigheten gjennom det ordløse språk er vanskelig å beskrive. Tre maleri: ett fra Russland, ett fra Norge og ett fra Tunisia skal overrekkes den nyvalgte presidenten. Det norske konsulat er behjelpelig i denne sammenhengen.

Se relaterte nyhetssaker

Desember 2013
Representanter fra kommuneadministrasjonen i Bindal, ungdom fra Bindal samt kunstner fra Herøy, besøkte Tunisia for å styrke det gode samarbeidet som vi har hatt noen år nå. Nye hendelser fant sted og nettverket er utvidet til å gjelde flere instanser i Tunisia. Vi går videre med å utveksle tradisjonell trebåtbyggetradisjoner. Båten er et godt symbol i peacepaintingarbeidet og et naturlig tema i forhold til hjemstedet til Peacepainting; Bindal er først og fremst kjent for den vakre Bindalsfæringen. Den har blitt bygd i samme stil i tusenvis av år. Øya Kerkenah i Tunisia har tilsvarende historie.