Naryan Mar

English:

Youths from Brønnøysund, Sømna and Bindal carried out peacepainting together with children and youths from Naryan-Mar with support from the Barents secretariat and the Ministry of Foreign Affairs.

In May, Bindal, Velfjord and Brønnøysund received a visit from our cooperation partner – Nenets Agrarian Economic Technical School.

The 10 students with their instructor performed a theatre play based on an old myth from the old Nenets nomadic culture: ‘The Sun’s Son’.

This was an interesting feature during the 1 May celebration in Terråk which was included to provide optimism in relation to the bankruptcy of Bindalsbruket Talgø door factory just 2 days before. Peacepainting has a cooperation with this business in relation to painting boards, so we are also excited about whether there will be a new start-up.

We carried out an open painting workshop for large and small in the town in which our guests also participated.

In Harangsfjord and Velfjord they were received well by the local community and shown around. In Brønnøysund they performed the play for the 7–10th classes at Salhus School.

They were there for some days and had cooperation with the theatre group ‘Saftkrukka’ and theatre instructor Cezary Aleksander Szewczyk before they travelled home again.

Watch the feature from Russian TV on youtube.com
Watch the folklore performance from Bindal

Norsk:

Ungdommer fra Brønnøysund, Sømna og Bindal gjennomførte peacepainting sammen med barn og ungdommer fra Naryan Mar med støtte fra Barentssekretariatet og UD.

I mai fikk Bindal, Velfjord og Brønnøysund besøk fra vår samarbeidspartner Nenets Agrarian Economical Tecnical school.

De 10 studentene med instruktør framførte et teaterstykke basert på et gammelt sagn fra den gamle nomadekulturen nenets: «Solens sønn»

Dette var et interessant innslag under 1.mai-feiringen på Terråk som var med på å støtte opp under optimismen i forhold til konkursen på Bindalsbruket Talgø dørfabrikk bare et par dager før. Peacepainting har et samarbeid med denne bedriften i forhold til maleplater, så vi er også spente på om det blir ny oppstart…

Vi gjennomførte åpent maleverksted for store og små i bygda hvor også våre gjester deltok.

I Harangsfjord og Velfjord ble de tatt godt imot av lokalsamfunnet og vist rundt. I Brønnøysund framførte de stykket for 7.-10. klasse ved Salhus skole.

De var noen dager der og hadde samarbeid med teatergruppa: «Saftkrukka» og teaterinstruktør Cezary Aleksander Szewczyk før de reiste hjem igjen.

Se innslag fra Russisk TV på youtube.com
Se folkloreforestilling fra Bindal

 

I mars 2016 blir det ny tur til Naryan Mar. Peacepainting skal delta i et prosjekt med sameskolen i Hattfjelldal og andre norske partnere.