Polen / Poland

English:

The library in the Polish town of Proszowice near Krakow has received 1.1 million kroner in support from EEA funds and has started a cooperation with Peacepainting. The project shall run for 2 years.

The first phase of the cooperation began in April 2014 when a group of 12 people from Bindal visited Proszowice and Krakow. Seven students from the three comprehensive schools in Bindal participated in workshops in Proszowice together with 80 Polish youths.

At the end of May 2014 a large delegation of 50 Poles came to Norway. They visited Bindal and Brønnøy. 35 youths and 15 tour guides were accommodated privately. They joined in in hiking to the mountain, Mulingen, in Bindal, and visited Brønnøysund Upper Secondary School and the mountain, Torghatten. They joined in in a painting workshop and met Norwegian youths at a disco.

The project continues in September 2014, when approximately 20 youths from Bindal and Herøy travel to Poland. Report from project travel in Poland September 2014. A number of Polish youths and artists are coming back to South Helgeland in spring 2015.

Norsk:

Biblioteket i den polske byen Proszowice i nærheten av Krakow har mottatt 1,1 millioner kroner i støtte av EØS-midler. og har startet et samarbeid med Peacepainting. Prosjektet skal gå over to år.

Den første fasen av samarbeidet startet i april 2014, da en gruppe på tolv bindalinger besøkte Proszowice og Krakow. 7 elever fra de tre ungdomsskolene i Bindal deltok på
workshops i Proszowice, sammen med 80 polske ungdommer.

I slutten av mai 2014 kom en stor delegasjon på 50 polakker til Norge. De besøkte Bindal og Brønnøy. 35 ungdommer og 15 reiseledere ble innkvartert privat. De var med på fjelltur til fjellet Mulingen i Bindal, besøkte Brønnøysund videregående skole og fjellet Torghatten. var med på malerverksted og møtte norske ungdommer på diskotek.

Prosjektet fortsetter i september 2014, da ca 20 ungdommer fra Bindal og Herøy reiser til Polen.Rapport fra prosjektreise i Polen sept 2014 Våren 2015 kommer flere polske ungdommer og kunstnere tilbake til Sør-Helgeland.