Nord-Korea / North Korea

English:

Watch a video from North Korea: Sung by children, 7 years old
In September 2011 we travelled together with four other artists to North Korea after an invitation from Ryu Sung Rim, leader of the Europe Department of the North Korean Committee for Cultural Relations with Foreign Countries. We tightened contacts for further cooperation.

A painting painted by a child in Norway was given as a gift. Workshops are planned next.

In March 2013 we carried out a workshop in cooperation with ‘The Cultural Committee’. 7 students at Morangbong Comprehensive School in Pyongyang attended the intuitive painting workshop for peace and equality.

We had with us paintings and descriptions from five other countries which shall be in a joint exhibition at the school. These shall later be exchanged and exhibitions shall be established in new places – so that many children and youths can leave their mark.

Norsk:

Se video fra Nord-Korea: Sang av barn, 7 år gamle

I september 2011 reiste vi sammen med fire andre kunstnere til Nord-Korea etter en invitasjon fra Ryu Sung Rim, leder for europaavdelingen til den nordkoreanske komiteen for kulturelle forhold til andre land. Vi knyttet kontakter for videre samarbeid.

Et maleri malt av et barn i Norge ble gitt som gave. Det planlegges workshops i neste omgang.

I mars 2013 gjennomførte vi workshop i samarbeid med «Den kulturelle komiteen». 7 elever ved Morangbong ungdomsskole i Pyongyang deltok på intuitivt maleverksted for fred og likeverd.

Vi hadde med maleri og tekster fra fem andre land som skal inngå i en fellesutstilling ved skolen.Disse skal senere byttes ut og utstillinger skal opprettes nye steder – slik at mange barn og ungdom får sette stadig nye spor.