Det skoltesamiske prosjektet / The Skolt Sami Project

English:

Having this minority involved in Peacepainting is a pleasure: they are known to be a peaceful people.

They have been proficient in languages. One of the reasons was the way of life as nomads. They mastered Sami, Norwegian, Finnish, Russian, but also German and English in connection with trade in east Finnmark. Therefore they were naturally often used as interpreters.

This shows in many ways life without both geographic and linguistic borders. There are ca. 700 people today within this minority. The majority live in Sevettijärvi in North Finland.

The pictures are taken from projects held in Neiden in Finnmark, Sevettijärvi in North Finland, together with Tuloma and Verkhnetulomskiy on the Kola Peninsula in Russia.

We see pictures from workshops and various exhibitions.

See related news items

Norsk:

Å ha denne minoriteten med i Peacepainting er en glede; de er kjent for å være et fredfylt folk.

De har vært språkmektige, en av grunnene var levemåten som nomader. De behersket både samisk, norsk, finsk, russisk, men også tysk og engelsk i forbindelse med handel på Øst-Finnmark. Derfor ble de naturlig nok ofte brukt som tolker.

Dette viser på mange måter liv uten både geografiske og språklige grenser. Det er ca. 700 mennesker i dag innenfor denne minoriteten. De fleste bor i Sevettijärvi i Nord-Finland.

Bildene er hentet fra prosjekt holdt i Neiden i Finnmark, Sevettijärvi i Nord-Finland, samt Tuloma og Verkhnetulomskiy på Kolahalvøya i Russland.

Vi ser bilder fra workshops og diverse utstillinger.

Se relaterte nyhetssaker