Bulgaria Dolna Banya «Avocado»

Peacepainting i Bulgaria

Det er satt i gang et prosjekt i samarbeid med et barnehjem for rombarn og en stiftelse i Bulgaria som heter «Avocado». Det skal lages et fond for høyere utdanning til barna. Etter fylte 18 år, er de ikke lenger under beskyttelse av regjeringen i landet og de må flytte fra barnehjemmet. De fleste ender opp i elendighet med tigging, stjeling, narkotika og prostitusjon. Det som måtte være av trygghet og selvtillit etter årene på barnehjemmet, får etter hvert liten eller ingen næring …

Målet med fondet er å gjøre det tilgjengelig for en utdanning innen kunst – ikke bare maling men også musikk og andre kunststudier. Å finne en vei i livet gjennom kunst, er i samsvar med forståelse. Fordi det gir oss kontakt med følelsene, og ekte forståelse er avhengig av denne kontakten. Mekanismene i hjernen ser ut til å være konstruert slik.

Kunst vil da bli et godt virkemiddel for å kunne ta i bruk mulighetene til et helhetlig liv hvor

egenomsorg og empati er likestilt, eller sagt på en annen måte: to sider av samme sak.
Kunstnere fra Nordland var med på den første hendelsen. Espen Tversland fra Brønnøysund, Anne-Britt Ravnå fra Mosjøen, Lill-Anita O. Svendsen fra Leknes, Bård Vatnan fra Korgen, Randi Størseth fra Trondheim i tillegg til Catrine Gangstø med to barn fra Bindal – i alt 8 stk.

Dette ble finansiert gjennom EØS-midler og administrert av stiftelsen «Avocado». Den er forholdsvis nystartet og drives av unge mennesker som er ansatt i gass-industrien, men som føler en gnagende uro over den stadig økende forskjell i levestandard for ulike grupper. Dette er en tendens vi har lagt merke til i mange land – stadig flere unge mennesker ønsker å jobbe i bedrifter som tar et betydelig samfunnsansvar, eller de har handlekraft til å starte egne foretak ved siden av den godt betalte jobben slik som er eksempel med «Avocado»!

Vi hadde en uforglemmelig uke i Dolna Banya med ekte, originale og ikke minst uventede ingredienser hvor masse humor og masse alvor fikk plass.! Vi er svært glade for at Peacepainting kunne være med å utløse offentlige midler til dette meget interessante

Tiltaket.
Vi ønsker «Avocado» lykke til!

Peacepainting i Bulgaria 23 mai 2015