Om

Peacepainting er en uavhengig stiftelse med utspring fra Terråk i Bindal kommune i Nordland. Peacepainting organiserer intuitive maleverksteder for barn og ungdom – slik at de kan uttrykke seg gjennom et ordløst språk.

 

Dette gjøres på både nasjonalt og internasjonalt nivå.

Barn og ungdom kommer sammen i grupper og maler. Felles plattform er farger; altså synlig lys. Konteksten er alltid fred og likeverd mellom folk og nasjoner. Vi definerer fred som mer enn fravær av krig; alle trenger et visst nivå av fred rundt seg for å kunne blomstre.

Vi oppretter og administrerer utstillinger både nasjonalt og internasjonalt.

Vi lager utstillinger på alle nivå i samfunnet. Utstillingene bringer muligheter for at barnas «beskjeder» kan oppmuntre og påvirke til handling på en oppbyggende måte i forhold til et såpass alvorlig tema.

Terskelen for å male skal være så lav at alle føler seg vellykket.

Fokuset er ikke på fint/stygt men på hva barnet har formidlet
– til seg selv
– til hverandre i gruppen
– til samfunnet/voksenverden