October 2017, Russia

 

This video is a result from workshops in Naryan Mar´s humanitarian-social college of V.P.Vyucheyskogo in october 2016 and in Ekaterinburg at school No. 200 in october 2017.
The coordinators of the projects are Elena Nikitina and Tatiana Ilinykh.

The video is made by Natalia Petrovykh

September 2017

 

Kan du ikke se videoen? Spill den av her.

Kunstnere fra Peacepainting møtte kunstnere i Murmansk for utveksling av metoder.

 

 

 

August 2017, besøk fra Ungarn

 

I midten av august kom en liten gruppe fra Ungarn på besøk til Bindal for å se hvordan Peacepainting arbeider. Gruppen planlegger å søke EØS-midler senere.

 

 

Om NORDplus, juli 2017

 

Avisa Ytringen skriver 7. juli om NORDplus-prosjektet Peacepainting har deltatt i. Det er laget et hefte som kan brukes i integreringsarbeid. Du finner heftet her.  Prosjektet var et samarbeid mellom miljøer i Liauen, Latvia, Finland og Norge.

 

Mai 2017, Workshop med Caritas

 

IMG_1571 IMG_1570 IMG_1567 IMG_1566Den 13. mai gjennomførte Peacepainting verksted og seminar for frivillige i Caritas med tilknytning til temaet integrering i Norge.
Dette foregikk i lokalene til Caritas i Oslo. Flyktningerådgiver ved innenlandsavdelingen, Kristin Tynes Vågen, og de 12 andre deltagerne, er glade for å få opplæring i kreative måter å jobbe med integrering på.

Peacepainting har vært med på å lage et idéhefte i samarbeid med tre andre NGO: Social-educational initiatives centre PLUS i Litauen, Shelter Safe House i Latvia og Hakunila International organization i Finland.

Heftet er framkommet ved hjelp av NORPLUS adult midler og inneholder mange ulike aktiviteter som er prøvd ut og valgt i samarbeid med de nevnte organisasjonene. Dette vil nå bli en del av idématerialet til Caritas som driver et godt og aktivt integreringsarbeid i Norge.

NORDPLUS er Nordisk råd/Nordisk ministerråds program for å styrke det nordiske utdannings-fellesskapet.

Nordplus gir økonomisk støtte til mange ulike typer utdanningssamarbeid innenfor livslang læring til åtte nordiske og baltiske deltakerland.

90400_nordpl_logo_2

 

Juni 2017, mer om besøk til Herøy

 

Helgelands Blad 7 ju i side 15

 

 

 

 

 

 

Helgelands Blad 7 juni side 17

Juni 2017, Besøk fra Naryan Mar til Hattfjelldal og Herøy

 

Skjermbilde9

 

Skjermbilde1 Skjermbilde2 Skjermbilde3 Skjermbilde4 Skjermbilde5 Skjermbilde6 Skjermbilde7

 

 

Mai 2017, Scandic Hotel Syv Søstre Sandnessjøen

 

Utstilling ved Scandic Hotel Syv søstre i Sandnessjøen.

På Scandic hotell i Sandnessjøen kan man se maleri fra Peacepainting-arbeidet.Maleriene er laget på våre verksteder rundt omkring i verden. I denne utstillingen har barn og unge fra Syria, Storbritannia, Polen og Afghanistan malt og laget tekster til, i en kontekst av likeverd og fred.

Bilde1

 

Bilde3

Bilde2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maleverksted i Libanon, april 2017

 

Andøyposten skriver 11. april om Peacepaintings første reise til Libanon. Med hjelp fra stiftelsen «Right to play» har Catrine Gangstø og Grethe Stave nylig besøkt en leir for syriske flyktninger. Noen av bildene er med tilbake til Norge, og vil bli stilt ut på Grand Hotel i Oslo.

Andøyposten 11 april 2017 side 18 Andøyposten 11 april 2017 side 19

Maleverksted Herøy, mars 2017

 

2017-03-14 001 2017-03-14 005 2017-03-14 001 2017-03-14 008 2017-03-14 001 2017-03-14 011 2017-03-14 001 2017-03-14 015 2017-03-14 001 2017-03-14 024 2017-03-14 001 2017-03-14 032 2017-03-14 001 2017-03-14 034 DSCF9077 DSCF9080 DSCF9081Helgelands Blad skriver 17. mars:

I forbindelse med Bolystdagene 15. og 16. mars, ble det gjennomført maleverksted for en gruppe elever som avspeiler det flerkulturelle mangfoldet ved Herøy skole, og i kommunen generelt. Deltagerne kom fra 5. -9. klasse, samt to kvinner fra voksenopplæringen. En fantastisk fin gjeng med ulik alder og bakgrunn.
Tone Toft og Bjørn Økern er knyttet til stiftelsen Peacepainting, som organiserer maleverksteder for barn og unge over hele verden.
– For ett år siden var vi på besøk i Naryan-Mar i det nordlige Russland, med elever fra Sameskolen i Hattfjelldal. I juni kommer de på gjenvisitt med en gruppe nenets-barn og unge som vi hadde workshop sammen med der, forteller Økern og Toft.
STERKE FARGER. Elevene utfoldet seg rundt tema som fred og likeverd. Det ble mange sterke og fargerike malerier som vises for publikum under bolystdagene i Herøy.
– Jeg har vært aktiv i dette arbeidet i snart fire år – og i den senere tid har Herøy gjennomført flere maleverksteder som et holdningsskapende arbeid for å fremme integrering. Herøy kommune støtter arbeidet med å etablere Peacepainting i kommunen økonomisk.
– Elevene uttrykte sitt ønske om fred i bildene sine. Dette kom særlig sterkt til uttrykk i bildene til elevene fra Syria – hvor ønsket og håpet om fred i hjemlandet kom tydelig frem både i penselstrøk og tekst, sier Tone Toft.  – Hva tror du betydningen av en slik aktivitet er for barn?  – De fleste barn og unge liker å utfolde seg kreativt – men det må legges enda bedre til rette for det. Jeg tror at det viktig at barn får anledning til å uttrykke seg og får vist sine arbeider også for voksne i det offentlige rom. Barn har mye å fortelle som de voksne bør få vite.
ENGASJEMENT. – Gjennom arbeidet i Peacepainting og den Kulturelle Skolesekken opplever jeg at barn og unge har et sterkt engasjement i forhold til å ta vare på naturen og miljøet og et ønske om å bidra til en fredeligere verden, sier Toft.  – Får denne typen aktivitet nok oppmerksomhet i skolens læreplaner?  – Jeg mener at kunst og håndverksfagene har fått for liten plass i læreplanene i grunnskolen. Betydningen av dette fagområdet er redusert til fordel for andre fag. Jeg tenker at dette er uheldig. Jeg opplever at barn og unge liker å male og utfolde seg på store flater med maling. Det er en god anledning til å utforske seg selv på og en mulighet til å fortelle viktige budskap, sier Tone Toft.

Maleverksted Herøy 15.HB170317