Maleverksted Herøy, mars 2017

 

2017-03-14 001 2017-03-14 005 2017-03-14 001 2017-03-14 008 2017-03-14 001 2017-03-14 011 2017-03-14 001 2017-03-14 015 2017-03-14 001 2017-03-14 024 2017-03-14 001 2017-03-14 032 2017-03-14 001 2017-03-14 034 DSCF9077 DSCF9080 DSCF9081Helgelands Blad skriver 17. mars:

I forbindelse med Bolystdagene 15. og 16. mars, ble det gjennomført maleverksted for en gruppe elever som avspeiler det flerkulturelle mangfoldet ved Herøy skole, og i kommunen generelt. Deltagerne kom fra 5. -9. klasse, samt to kvinner fra voksenopplæringen. En fantastisk fin gjeng med ulik alder og bakgrunn.
Tone Toft og Bjørn Økern er knyttet til stiftelsen Peacepainting, som organiserer maleverksteder for barn og unge over hele verden.
– For ett år siden var vi på besøk i Naryan-Mar i det nordlige Russland, med elever fra Sameskolen i Hattfjelldal. I juni kommer de på gjenvisitt med en gruppe nenets-barn og unge som vi hadde workshop sammen med der, forteller Økern og Toft.
STERKE FARGER. Elevene utfoldet seg rundt tema som fred og likeverd. Det ble mange sterke og fargerike malerier som vises for publikum under bolystdagene i Herøy.
– Jeg har vært aktiv i dette arbeidet i snart fire år – og i den senere tid har Herøy gjennomført flere maleverksteder som et holdningsskapende arbeid for å fremme integrering. Herøy kommune støtter arbeidet med å etablere Peacepainting i kommunen økonomisk.
– Elevene uttrykte sitt ønske om fred i bildene sine. Dette kom særlig sterkt til uttrykk i bildene til elevene fra Syria – hvor ønsket og håpet om fred i hjemlandet kom tydelig frem både i penselstrøk og tekst, sier Tone Toft.  – Hva tror du betydningen av en slik aktivitet er for barn?  – De fleste barn og unge liker å utfolde seg kreativt – men det må legges enda bedre til rette for det. Jeg tror at det viktig at barn får anledning til å uttrykke seg og får vist sine arbeider også for voksne i det offentlige rom. Barn har mye å fortelle som de voksne bør få vite.
ENGASJEMENT. – Gjennom arbeidet i Peacepainting og den Kulturelle Skolesekken opplever jeg at barn og unge har et sterkt engasjement i forhold til å ta vare på naturen og miljøet og et ønske om å bidra til en fredeligere verden, sier Toft.  – Får denne typen aktivitet nok oppmerksomhet i skolens læreplaner?  – Jeg mener at kunst og håndverksfagene har fått for liten plass i læreplanene i grunnskolen. Betydningen av dette fagområdet er redusert til fordel for andre fag. Jeg tenker at dette er uheldig. Jeg opplever at barn og unge liker å male og utfolde seg på store flater med maling. Det er en god anledning til å utforske seg selv på og en mulighet til å fortelle viktige budskap, sier Tone Toft.

Maleverksted Herøy 15.HB170317