Hvordan vi jobber

Dette arbeidet har blitt tatt godt imot av barn og unge fra ulike miljø. Kanskje er hemmeligheten at de har et sug etter å uttrykke sitt selv som det er… og at det blir sett uten å bli veid og målt. Det blir kun fokusert på at de har gitt noe verdifullt og egenartet, som de selv og andre er takknemlige for å få. Behovet barn og unge har for å gi blir ivaretatt.

Som inspirasjon til maleaktiviteten, bruker vi farger og knytter dem til kroppen og livet generelt etter vår egen metode.

Vi maler på huntonittplater o.l., alltid i str. 51 x 74 cm.
Da passer alle maleriene til rammene våre, som har et eget design.

Den enkelte kommer fram til tittel og evt. undertekst til hvert avsluttet bilde. Dette foregår i en prosess som både er en-til-en og kollektiv. Vi lager deretter tekstskilt som følger det enkelte bilde på utstillinger. Dette verbale uttrykket er viktig og ferdigstiller det hele sammen med rammen.

Målet er at alle skal gå hjem med en følelse av å ha blitt tatt på alvor. Derfor er det lagt vekt på kvalitet i alt som inngår i arbeidet.


peacepainting Nidaros Cathedral Olavsfestdagene 2014 from Randi Størseth on Vimeo.

Workshops og utstillinger

Vi arbeider for en likestilling av kollektive og individuelle prosesser.

Vi samarbeider med alle institusjoner og enkeltpersoner som har samme mål og stiller oss disponible for disse. Fokuset er alltid fred og likeverd mellom folk og nasjoner. Blant mange vil vi spesiellt nevne Forsvarsdepartementet i Norge fordi vi har hatt et solid og godt samarbeid over flere år. Vår utstilling der ble åpnet i 2009 av daværende forsvarsminister Grete Faremo. Vi har byttet ut maleriene i rammene flere ganger slik at mange barn og unge får sette spor. På denne måten vises også dynamikken i arbeidet. Ved inngangen til 2013, skal utstillingen flyttes til et annet lands forsvarsdepartement. Arbeidet har vist seg å kunne brukes innenfor svært ulike kulturer – fordi vi jobber med det intuitive gjennom et ordløst språk.

 

B.A.R.N. Exhibition Ministry Of Culture, Oslo
Exhibition in Gallery R5, Ministry of Culture, Oslo


The Norwegian Defence Minister, Mrs. Grete Faremo


Exhibition in the Defence Museum in Norway