Hønefoss – august 2012

 

YFU´s utvekslingselever deltar på Peacepaintingkurs med 70 ungdommer fra inn – og utland.

Se www.yfu.no

Terråk – juli 2012

 

Peacepaintingkurs hvor ungdommer fra Norge og andre land i verden deltok. Kurset ble avholdt der vi planlegger å bygge et kunst- og fredssenter for barn og ungdom.

Youth For Understanding

 

Peacepainting samarbeider med utvekslingsorganisasjonen Youth For Understanding som arbeider for å øke toleranse og redusere avstand mellom mennesker. Generalsekretær: Heidi Furustøl og styreleder: Geir Lippestad.