Workshops og utstilling på Dønna – juni 2013

 

Prosjekt i samarbeid med Dønna kulturskole, Dønna Frivilligsentral og Helgeland Museum. Bilder fra prosjektet er utstilt i nærområdet og andre steder i  fylket.

 

 

Fra utstilling ved Helgeland museum, avd Bindal. Juni 2013

Utstilling i Utenriksdepartementet – april 2013

 

Avdeling for FN, fred og humanitære spørsmål.

Bilder malt av barn i Tunisia og i Norge, ble byttet ut med bilde malt av barn fra det skoltesamiske prosjektet gjennomført i Norge – Finland – Russland og bilde fra prosjektet i Nord-Korea.

 

Espen Lindbæck, Catrine Gangstø, Tone Allers og Sigurd Dahl.

 

«Høst i Verhtnetulomskiy» malt av en elev ved Verhtnetulomskiy ungdomsskole på Kolahalvøya i Russland. «My friend – jeg slipper fri duen, min venn, til den frie himmel» malt av en elev ved Morangbong ungdomsskole i Pyongyang i Nord-Korea.

 

 

Utstillinger på flyplasser

 

Utstillingene er i samarbeid med Avinor.

Brønnøysund fra august 2012

 

Kirkenes fra desember 2012

 

Bodø fra juli 2013

 

Utstilling på flyplassen i Brønnøysund – juli 2011…

 

På helikopterbasen ble en større utstilling montert i juli 2011.

Utstilling i Kulturdepartementet – november 2010

 

Fra november 2010 til januar 2011 fikk Regjeringskvartalet, galleri R5, gleden av å ha en spennende og fargerik utstilling; vi fikk mange positive tilbakemeldinger. På åpningen sang et barnekor.

 

Forsvarsmuseet – februar 2010

 

Deler av utstillingen i Forsvarsdepartementet ble flyttet til Forsvarsmuseet. Her hang den fra februar til august 2010.

Forsvarsdepartementet – november 2009…

 

Deler av utstillingen på Kunstmuseet i Trondheim ble flyttet og utstilt i Forsvarsdepartementet november 2009. Barn som deltok på diverse workshops i Nord-Norge hadde også bilder med. Utstillingen ble åpnet av daværende forsvarsminister Grete Faremo. Ledere fra ulike trossamfunn og ett av barna holdt taler. Geirr Lystrup sang med barnekor.

Utstilling på Nansenskolen

 

«I have had the pleasure of following Catrine Gangstøs art project «Children of the Rainbow » the last three years, where children from different religious backgrounds come together and unfold with color and drawings. Through a wordless language the children express feelings and thoughts that can not be expressed otherwise. We find that coping occurs, and that hate turns to hope. I am deeply moved and impressed by the work Catrine Gangstø does, which has also gained national attention. It is original, it’s professional and educational well-founded – and that means a lot for the kids who are lucky enough to participate. Perhaps her work also makes the world a better place to live. I sincerely hope that Catrine Gangstø can continue her work – for the good of us all.

Lillehammer den 13. januar 2011
Inge Eidsvåg
lektor og forfatter»

Utstilling på NAV – februar 2009

 

Mellom 2007 og 2010 hadde vi utstillinger på offentlige steder i Bindal. Her klargjøres utstilling på NAV.

Utstilling i Vassås kirke – juni 2009

 

Geirr Lystrup hadde sangstund med alle 7-åringene i Bindal kommune på Bindalseidet skole. De opptrådte på utstillingsåpningen.

«Kjære Catrine, her er noen linjer om bilder og håp:

Ved to anledninger har jeg vært så heldig å få oppleve barnemalerier i møte med publikum. Den første gangen i Vassås kirke i Bindal, der veggene hele kirka rundt var dekket av spennende motiver seriøst innrammet og med tankevekkende titler. Å oppleve barns tanker i samtida komme til uttrykk gjennom bilder var både tankevekkende og håpefullt. Temaer som vennskap, angst, krig og fred var fremtredende. Spesielt spennende var det å se at temaene er universelle og lever like sterkt innenfor ulike etniske og religiøse grupper.
Den andre gangen jeg fikk oppleve bildene var på utstillingen i Forsvarsdepartementet i Oslo. Ved begge anledningene hadde jeg gleden av å synge sammen med barnekor. Å oppleve barn komme til orde med sine egne følelser gjennom sang og bilder gjør sterkt inntrykk, særlig tankevekkende innenfor institusjoner som Kirke og Forsvarsdepartement. Jeg håper at dette barneprosjektet vil nå langt og nå nye publikum, også med samarbeid mellom barn fra ulike nasjoner.

Geirr Lystrup»