Kåre Willoch

 

Kjære Catrine Gangstø.

Her kommer en altfor sen, men likevel hjertelig takk for et hyggelig brev fra deg, og i høyeste grad for heftet «Alt forandrer seg hele tiden». Jeg er imponert over alt du har fått til, og tror at bruk og utvikling av barns kunstneriske talenter er viktig både for vedkommende barn selv, og for alle som får se resultatene av deres bestrebelser. Vi må jo både håpe og tro at slikt arbeid også kan medvirke til forståelse på tvers av politiske, religiøse og andre kulturelle grenser.

Med mine beste ønsker for innsatsen, og

Vennlig hilsen

Kåre Willoch

Gunnar Danbolt, Professor Emeretius at the University of Bergen

 

Gunnar Danbolt inspiserte konseptet våren 2008. Han anbefalte oss å ta kontakt med Olavsfestdagene.

«I have had the opportunity to study at close range Catrine Gangstø’s Project “Children Of The Rainbow Norway” and is very impressed with what she has achieved. Encouraging children to draw and paint, is in itself not particularly difficult, but the result is rarely interesting. So I must admit that I had not great expectations when I first went to see these drawings. But I was surprised, very surprised, because these children, who Catrine Gangstø had taught, showed both the form and terms of coloristic maturity that was likely to surprise, while they also had a message to convey. There was no doubt that the images were made ​​by children, but they had acquired some experience that enabled them to exploit the limitations of what the not yet fully developed motor abilities had set for them. In short – Catrine Gangstø had taught them a visual style that made it possible for them to express their thoughts and feelings. When she today has created a larger project to run a peace-building work across borders, I can only warmly recommend it. This is a project that deserves all possible support, because it is the children who represent our future.

Sincerely,
Gunnar Danbolt»

Utstilling i Vassås kirke – juni 2009

 

Geirr Lystrup hadde sangstund med alle 7-åringene i Bindal kommune på Bindalseidet skole. De opptrådte på utstillingsåpningen.

«Kjære Catrine, her er noen linjer om bilder og håp:

Ved to anledninger har jeg vært så heldig å få oppleve barnemalerier i møte med publikum. Den første gangen i Vassås kirke i Bindal, der veggene hele kirka rundt var dekket av spennende motiver seriøst innrammet og med tankevekkende titler. Å oppleve barns tanker i samtida komme til uttrykk gjennom bilder var både tankevekkende og håpefullt. Temaer som vennskap, angst, krig og fred var fremtredende. Spesielt spennende var det å se at temaene er universelle og lever like sterkt innenfor ulike etniske og religiøse grupper.
Den andre gangen jeg fikk oppleve bildene var på utstillingen i Forsvarsdepartementet i Oslo. Ved begge anledningene hadde jeg gleden av å synge sammen med barnekor. Å oppleve barn komme til orde med sine egne følelser gjennom sang og bilder gjør sterkt inntrykk, særlig tankevekkende innenfor institusjoner som Kirke og Forsvarsdepartement. Jeg håper at dette barneprosjektet vil nå langt og nå nye publikum, også med samarbeid mellom barn fra ulike nasjoner.

Geirr Lystrup»